BANE NOR SF

Ny mobil plattform

Togtiderappen "NÅ"

Kunde

Bane NOR SF

Bransje

Samferdsel

Samarbeidspartnere

Thomas Karlsen
Uniform Design
Giant Leap Technologies
Redink

Dato

November 2015 – februar 2018

Våre tjenester

  • Prosjekt- og designledelse
  • Utredning/design research
  • Anskaffelsesprosess
  • Konseptutvikling
  • Brukerinvolvering
  • Inkluderende design
  • Interaksjons- og grafisk design
  • Lansering

Problemstilling

INTRODUKSJON
Bane NOR er et 100 % statlig eid foretak underlagt Samferdselsdepartementet. Bane NOR har ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, sikkerhetskoordinering, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. I tillegg til ansvaret for trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom, har Bane NOR også ansvar for å gi trafikkinformasjon til kundene når de er på stasjonen.

Det var tre hovedgrunner til at arbeidet med å utvikle en ny mobil plattform ble igangsatt. Det var behov for å gi dynamisk-/sanntidsinformasjon på alle stasjoner, også de minste stasjonene som ikke har skjermer (1). Det var behov for å ivareta informasjonsbehovet svaksynte og blinde har på stasjon (2). Studier og erfaringer hadde vist at tradisjonelle løsninger med fysiske installasjoner ikke dekket behovene kundene har. Med ny jernbanereform som trådte i kraft 1.1.2017 ble hele landskapet i jernbanesektoren endret. Å tilby gode tjenester innenfor Bane NORs ansvarsområde, dvs. informasjon på stasjonen, var nødvendig (3).

UTFORDRING
Det spesielle ved dette prosjektet var kompleksiteten med det nye «landskapet» som jernbanereformen* ga. Spørsmålene var mange, men viktigst var det å kunne besvare hovedspørsmålene «Hvorfor skal noen laste ned en app fra Bane NOR» og «Skal det i det hele tatt lages en app»?

 

*Jernbanereformen trådte i kraft 1.1.2017.

På reise

Få stasjonen på telefonen

Planlegg tiden - ikke stå ute og vent

Lurer du på hvor du skal gå? Virtuel guide

Alltid presis

Del reisen din med andre

Tilnærming

 

Bane NOR ønsket å være grundige og lot oss kjøre en design research prosess, hvor innsamling av innsikt innhentes samtidig med at løsninger utvikles. Ved å transformere data, via informasjon og kunnskap, til innsikt, gjorde det oss i stand til å utvikle et konsept som tilbyr faktiske løsninger som Bane NORs kunder har behov for. 

Like viktig som å finne ut hva vi skulle gjøre, var det avdekke hva vi ikke skulle gjøre.

 

 

 

Research-arbeidet ble dokumentert i en rapport som oppsummerte funnene fra 6 hovedområder:

1. Innsikt fra tjenestedesignprosjektet "Kundereisen A–Å"
2. Bane NORs rolle i ny jernbanereform
3. Andre aktører i sektoren og deres rolle/mandat
4. Teknologiske trender
5. Rammeverk design for alle/ inkluderende design
6. Vedlikehold og oppdatering

Rapporten dannet grunnlaget for konseptutvikling og endelig løsning.

Stasjonen på telefonen

En app som gir deg samme informasjonen på telefonen
som du ville fått på avgangstavlen på stasjonen.
Nyttig for alle som reiser med toget.

Resultatet

KONSEPT OG LØSNING
Etter design research-prosessen ble det klart at Bane NOR ikke skulle utvikle en reiseplanlegger eller ny løsning for billettsalg da dette er utenfor Bane NORs mandat.

Svaret ble to apper, en parkeringsapp og en app kalt "Togtider" som er bygget rundt konseptet «stasjonen på telefonen». Informasjonen i Togtider-app´en er lik som på skjermene  man finner på stasjonen akkurat nå. Derfor fikk den navnet «NÅ».

App´en tar utgangspunkt i brukerens posisjon akkurat nå og viser status på avganger for nærmeste og sist brukte stasjoner. 

NÅ er operatøruavhengig og gjelder for alle tog i Norge. Informasjonen i «NÅ» er spesielt tilrettelagt for blinde og svaksynte ved at alt innhold kan leses opp og funksjoner for innlest tale er bygget inn.

ANSKAFFELSE AV TEKNISK MILJØ
Prosjektet gjennomførte en offentlig innkjøpsprosess; en anskaffelse for å knytte til seg et teknisk miljø som kunne bygge den nye mobile plattformen for Bane NOR.

Valget falt på Giant Leap Technologies, som sørget for å videreutvikle og realisere konseptet til et produkt med alle dets funksjoner og gjøre det til et tilgjengelig på markedsplassene. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid, og under samme prosjektledelse som øvrig prosess. 

LANSERING
Siste ledd i prosessen var lansering av det nye produktet. Arbeidet ble planlagt og gjennomført i samarbeid med mediehuset RedInk, som bistod på tekst, layout,  produksjon av flyere og publisering i digitale kanaler.