Prosjekter

Anskaffelse av rammeavtaler innen strategi, kommunkasjon og design

BANE NOR (2019)

Prosjekt- og prosesslederansvar for utlysning og anskaffelse av parallelle rammeavtaler knyttet til merkevarestrategi, designledelse og markedskommunikasjonsutvikling i Bane NOR.

Les mer

Landemerke for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

RUTER (2017-2019)

Utvikling av pilot på nytt landemerke som skal synliggjøre viktige kollektivknutepunkter og terminaler. Dette var tidlig prototyping på Helsfyr T/knutepunkt, som et ledd i en designutviklingsprosess, for å høste læring om  et nytt skiltproduktet før det eventuelt ferdigstilles og rulles ut i hele regionen.  

Les mer

Kundeinformasjonssystem i jernbanen

BANE NOR (2016-2019)

Utvikling og innføring av digitalt trafikkinformasjonssystem ("KARI") på alle landets stasjoner. "KARI" er et automatisert system som gir mer presis informasjon enn de gamle manuelle systemene. Ny informasjonsdesign med flere opplysninger enn tidligere, bedre lesbarhet (fonter, farger, kontraster), og fremfor alt tydeligere avviksinformasjon. Høyttalermeldinger på norsk og engelsk gis med "digital stemme". 

Les mer

Stasjonshåndbok for T-banen

SPORVEIEN (2014-2019)

Stasjonshåndboken til Sporveien er en  videreføring av arbeidet med utvikling av «Metrostandard» og en konsekvens av konkurranseprosjektet «Urban Nature», nytt stasjonskonsept.  Håndboken er en veileder for prosjektering, oppgradering og vedlikehold av T-banestasjoner i Oslo.
Boken er utformet som en digital mal  Sporveien selv kan drifte, slik at håndboken kan holdes levende og oppdatert.  

Les mer

Parkeringsapp

BANE NOR (2015-2017)

Utvikling, produksjon og lansering av parkeringsapp til togreisende som ønsker å parkere ved stasjonene.
Med parkeringsappen kan man betale for parkering av bil, eller få tilgang til et sykkehotell for trygg parkering av sykkelen.
App´en et ledd i Bane NORs strategi om å bidra til trafikkvekst gjennom gode, trygge og kundevennlige
stasjoner og knutepunkter.

Benker og avfallsbeholdere

SPORVEIEN (2017-2019)

Videreutvikling av  benker og avfallsbeholdere. Industridesignprosess med uttesting av driftspersonell. Resultat:

 • Flere innfestingsløsninger for benker - for vegg for montering på midtplattform.
 • Testing av materiale til sitteflaten på benkene.
 • Optimalisert avfallsbeholder for elementvegg til lehus.
 • Funksjonsbeskrivelse for innkjøp av standard  frittstående avfallsbeholdere.

Dokumentasjon av løsningene i Stasjons-håndboken, versjon 5.0

Les mer

App med togtider: "NÅ!"

Bane NOR (2015-2018)

 «NÅ» er en operatøruavhengig sanntidsapp som gir umiddelbar status på alle togavganger- og ankomster fra alle stasjoner i hele landet.
Visningen er den samme som på skjermene på stasjonen. 
Når app´en åpnes, vises avgangene og ankomstene fra de stasjonene for de togene som er relevante for brukeren. 
«NÅ» er tilrettelagt for blinde og svaksynte med bla. innlesnings- og opplesningsfunksjoner. 

Les mer

Wayfinding i T-banen - Linjekart

RUTER OG SPORVEIEIN (2015)

Informasjons-, grafisk-, og industridesign av retningsbekreftende linjekart. 
Linjekartene plasseres i  hovedveivalg på stasjonene på fellesstrekningen for å gi utdypende informasjon om traséen for hver reiseretning.
Informasjonen er avgjørende for å være i stand til å velge riktig plattform der man har flere linjer som følger ulike traséer inn og ut av Oslo sentrum. 
Les mer

Ranold

NAVN, VISUELL IDENTITET og nettsider (2017)

Navn og visuell identitet
Design og produksjon av ny profil på aktuelle flater 
Messeutstyr
Webdesign- og utvikling
Design guide

Les mer

Wayfinding - Skiltprogram til T-banen i Oslo

RUTER OG SPORVEIEN

Informasjons-, grafisk-, og industridesign av skiltprogram/ wayfinding for T-banen, inkludert sikkerhetsskiltingsprogram. Skiltprogrammet brukes som verktøy for  planlegging, produksjon og implementering av skilt på T-banestasjoner. Men viktigst av alt - det skal bidra til å gjøre det enkelt å reise trygt med T-banen og ta seg videre i kollektivnettet eller frem til bestemmelsessted - for alle. Prinsipper for lesbarhet og inkluderende design ligger til grunn for programmet. 
Les mer

Retningslinjer for fasadeskilting av T-banestasjoner

Ruter og Sporveien (2014-2015)

Sporveien Oslo AS og Ruter AS har som mål å markedsføre og tydeliggjøre stasjonene i bybildet. For å oppnå dette, ble skiltprogrammet her supplert med retningslinjer for skilting av inngangspartiene (også reklame).
Retningslinjene er et verktøy for skiltplanleggere, leietakere, kommersielle aktører, arkitekter eller andre som utformer eller påvirker T-banens inngangspartier. 
Les mer

Fasadeskilt Nationaltheatret stasjon

RUTER og Jernbaneverket (Bane NOR), (2015)

Felles inngangsskilt på Nationaltheatret  stasjon for T-banen og jernbanen. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Jernbaneverket (nå Bane NOR). Et  kompromiss mellom to skiltprogrammer for å unngå å lage et "lappeteppe" av forskjellige profiler. Med kundens behov i fokus prøver skiltene å si:
Dette er Nationaltheatret stasjon, og hvis du går inn denne inngangen kommer du til tog, flytog og T-bane retning øst”.  Og det er det brukeren er opptatt av.  Satt opp som ett skilt, med trespile-element i Kebony, ble inngangen helhetlig,  informativ og innbydende.

DAR Technology
by Innowell Solutions

NAVN, VISUELL IDENTITET OG NETTSIDER (2017-2019)

Navn og visuell identitet
Produktlogoer
Design og produksjon av ny profil på aktuelle flater 
Webdesign- og utvikling
Design guide

Les mer

Reklamekampanjer
for Citroen Norge

OMI A/S, København (Våren 2015)

Prosjektledelse av kundeoppdrag for OMI Danmark sin kunde, Citroen Norge. Gjennomføre kundemøter, skrive oppdragsbeskrivelser, lage fremdriftsplaner og briefe internt team i København. Tekstversjonering/tilpasning til det norske markedet. Generell oppfølging av prosjekter frem til endelig leveranse.

Interaksjons- og grafisk design

Aschehoug Undervisning (2014-2016)
 • Utvikling og produksjon av felles interaksjonsdesign og designprinsipper for forlagets digitale læringsressurser. 
 • Utvikling av filmnettstedet «iPraksis» versjonert til 17 språk
 • DesignPilot-prosjekt "Eksamenstrening"
 • Nytt designspråk for Aschehoug Undervisning 
 • Web-analyse for forlagets nettsteder; forprosjekt

Revitalisering av visuell profil

VESTRE (2005-2007)

Justering og bygging av en sterkere profil for Vestre. Utvikling av solid inspirasjonsbok , med  presentasjon av miljøer, produkter, produktdesignere og -detaljer, med fokus på å  få frem de opplevelser man kan ha ved bruk av Vestres produkter. Et internasjonalt uttrykk som viser at Vestre er tilstede mange steder i verden. Applisering og uttak av profil på aktuelle flater, blant annet redesign og videreutvikling av websider.

 

Trafikantinformasjons- og designprogram (TID)

RUTER (2009-2012)

Designansvarlig for utviklingsprosjektene i Trafikantinformasjons- og designprogrammet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

 • Anskaffelsesprosesser/finne byråer
 • Gjennomføring av designutviklingsprosjekter
 • Utvikling av felles piktogrambibliotek med Vy og Bane NOR
 • Skilting av 17 stasjoner langs Holmenkoll-banen til Ski VM (2011)
 • Servicepunkter på Jernbanetorget T, Nationaltheatret T, Majorstuen T, Aker brygge og Ruters kundesenter (tidl. Trafikanten)
 • Retningslinjer for interiør, innvendig og utvendig merking av transportmidler.
 • Ruters designmanual

Støtte til økonomistyring

FRANK (Høsten 2014)

Støtte til økonomistyring av byrået.
Årsbudsjettering, rapportering og tilrettelegging av planer til styremøter.
Gjennomgang og drift av løpende rutiner. 

Andre referanseprosjekter:

 • Idéer AS: Administrativ prosjektleder hos Nils Petter Norskar for oppstart av månedsmagasinet ’IDÉER’.
 • NSB: Prosjektleder for visuell kommunikasjon, designhåndbok og digital årsrapport for konsernet. Jeg jobbet med NSB fra 1999-2007, gjennom to byråer (Engen & Harlem as og Dinamo as).
 • Norske Skog: Internasjonalt konsernprofilprogram og kontinuerlige profileringsoppdrag; bl.a. merkevarebygging av selskaps- og produktbrands, design og fortløpende drifting og kvalitetssikring av papirprøvesystemet, samt utarbeidelse av brosjyrer, årsrapport for 2002 og 2003. Full omprofilering av to fabrikker i hhv. Nederland (Norske Skog Parenco) og Tyskland (Norske Skog Walsum).
 • Arcus, pakningsdesign vin (Kimberly, La Buvette, La Mer, Amorino, Goya Navarra og Othello).
 • Esthetique, selskapsprofil
 • OEC Consulting, selskapsprofil
 • Nettbuss, selskapsprofil
 • Peter Möller, pakningsdesign barnetran
 • Peppe`s Pizza, pakningsdesign ”Gjør-det-selv-pizza’
 • Rikshospitalet, selskapsprofil
 • Rikshospitalets apotek, selskapsprofil
 • Barn i nød, Norges Røde kors, giverprogram
 • Skattedirektoratet, selskapsprofil
 • Statens Jernbanetilsyn, selskapsprofil
 • SvangerSkapet, butikk- og selskapsprofil
 • Sykehuset Telemark HF, selskapsprofil
 • Bjørvika Bydel, selskapsprofil
 • Swix Sport AS, selskapsprofil
 • Posten Norge, pakningsdesign SmartPost-konseptet
 • Vestre, selskapsprofil, webdesign, kataloger
 • Oslo Sporveier og SL, Selskapsprofil, navneprosess
 • Jernbanepersonalets bank og forsikring
 • Jernbaneverket Utbygging, skiltprosjekt Nye Nationaltheatret stasjon