Informasjonsdesign og teknologi

Kundeinformasjon på stasjonen

Utvikling og innføring av kunde- og trafikkinformasjonssystemet "KARI".

Kunde- og trafikkinformasjonssystemet "KARI" er et digitalt automatisert system som gir informasjon om
togavviklingen på skjermer og over høyttalere på alle togstasjoner i Norge. 
KARI leverer også data til eksterne kanaler som  Bane NORs egen app "NÅ", togselskapenes app´er og skjermer i kjøpesentra
eller andre offentlige områder med tilknytning til jernbanen.

Kunde

Bane NOR SF

Bransje

Samferdsel

Samarbeidspartnere

Funkwerk Systems GmbH
Uniform Design
Perceptor

Dato

Nov. 2015 – Mars 2019

Våre tjenester

 • Prosjekt- og designledelse
 • Informasjons- og grafisk design
 • Inkluderende design
 • Konseptutvikling
 • Brukerinvolvering
 • Programmering

Rolle

Overordnet prosjektleder

Om prosjektet

 • Overta prosjektledelsen for innføring av nytt informasjonssystem midtveis i prosjektet - fra juni 2017 og til implementert på alle stasjoner i Norge mars 2019.
 • Re-starte prosjektet med ny organisering internt i Bane NOR, nye budsjetter, nye arbeidsprosesser- og rutiner, definisjon av innholdspakker med funksjoner og prosess for leveranse av disse.
 • Samarbeide og forhandle med tysk leverandør på utvikling av funksjonalitet frem til endelig resultat.
 • Prosjektlede alle leveranser, fra spesifikasjon, til testing og frem til produksjonssatte funksjoner.
 • Forankring og involvering av styringsgruppe og andre aktuelle underveis.
 • Lede og gjennomføre anskaffelse av teknisk prosjektleder
 • Ansvarlig for utrulling av KARI på de største stasjonene - Nationaltheatret stasjon og Oslo Sentralstasjon.
 • Overlevering av prosjekt til linjen
 • Dokumentasjon

Resultatet

KARI er i dag et system som gir mer presis informasjon enn de gamle manuelle systemene, på alle landets stasjoner. Informasjon på norsk og engelsk, flere opplysninger enn tidligere på skjermene og bedre lydkvalitet på høyttalermeldinger på stasjonen, er noen av forbedringene. 

Ny informasjonsdesign har bidratt til bedre lesbarhet på alle skjermer. Fonter, farger, kontraster er valgt med det målet for øyet. Informasjonen er vektet etter viktighet for kunden. Fremfor alt er avviksinformasjon tydeliggjort, noe som er viktig for at de reisende kan ta egne valg.

"Being a highly qualified, responsive, determined and focused project partner, it has been a pleasure to work with Camilla"

Jörg Walter, Project Manager and Assistant to the Management Board, Funkwerk Systems GmbH