RUTER

Landemerke

Utvikling av nytt skiltprodukt for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

 

 

 

Kunde

Ruter

Bransje

Samferdsel

Samarbeidspartnere

K8 Industridesign
GRID Design
Imagon/Key Company
Sporveien
MDH Architects
Aas Jacobsen
Askim Entreprenører
Ipsos

PROSESS

  • Prosjekt- og designledelse
  • Design research og Design brief
  • Konseptutvikling
  • Designtesting og prototyping
  • Godkjennings- og søknadsprosess
  • Produksjon og oppsett av pilot i 1:1
  • Kundetesting, evaluering og forankring

Min rolle

Design Mananger/ prosjektleder

Dato

Mai 2017 – Mai 2019

Problemstilling

INTRODUKSJON
Ruter erfarer gjennom tilbakemeldinger fra kundene at mange knutepunkter og terminaler ikke er godt nok synlige i landskapet. Å finne stasjonen eller stoppestedet er et avgjørende trinn i kundeferden, og viktig for at kollektivtrafikken skal kunne ta unna for den økende trafikkveksten i hovedstadsregionen.

UTFORDRING
Det var behov for å supplere skiltprogrammet med et nytt "verktøy",  et fjernsignal som synliggjør knutepunkter på lang avstand i landskapet/bybildet.

Hvert kollektivknutepunkt er unikt og krever at sine nødvendige lokale hensyn tas.  Utfordringen var derfor å komme frem til nytt skiltprodukt som er så fleksibelt at det kan skaleres til det lokale behovet. Kravet var at et nytt "landemerke"  skulle føye seg inn i byrommet eller landskapet uten å rope for høyt, samtidig som at det skulle være godt synlig på lang avstand. 

Tilnærming

Setup

Design og forankring av designprosess

Design research

Design research og sette designkrav/-kriterier

Idé og konseptutvikling

Designutvikling og skisser

Detaljering shape

Videreutvikling av design og detaljering av form

Teknisk detaljering

Prototyping, 3D-printinng og AR-teknologi som verktøy

Produksjon av pilotskilt

Samarbeid med skiltprodusent 

Visualisering

AR-teknologi for visualisering ute i miljø

Godkjenningsprosess

Godkjenning design
Forankring i kollektivfamilien
Byggesøknad

Implementering pilot på Helsfyr

Oppsett av master, kupler, strøm og benk

Resultatet

Konseptet bygger på tankegangen «Mange bekker små, gjør en stor å».

Istedenfor ett stort element, er det utviklet en «skiltgruppe» bestående av flere enheter. Løsningen er fleksibel, da sammensetningen av skilt, plassering og høyder, vil kunne tilpasses til det lokale behovet. Konseptet er kalt «Skog», hvor hvert «tre» representerer én driftsart/transportmiddel som opererer i området.

Konseptet har tatt høyde for at andre funksjoner som bymøbler (benker, sykkelstativer ol.) kan knyttes til skiltene, slik at Ruter ikke bare tar plass, men også gir gode offentlige møteplasser og funksjoner til det offentlige rom.

Pilot i 1:1 på Helsfyr

Vurdering av konseptet gjøres best ved å få sett det ute i miljø i størrelse 1:1.  Helsfyr T/bussterminal ble valgt som case/testlokasjon for å teste ut pilot på nytt Landemerke.  På Helsfyr består «skiltgruppen» av tilsammen 6 skilt, 1 for hver driftsart som opererer i området,  og ett skilt med knutepunktnavnet «Helsfyr».
I andre knutepunkter vil sammensetningen være annerledes, avhengig av hvilke transportmidler som kjører fra det aktuelle knutepunktet. 

Videre prosess

Kundeundersøkelser av piloten gjennomføres i disse dager (vår, sommer  og tidlig høst 2019). Sporveien, Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Plan- og bygningsetaten har godkjent oppsett av piloten og vil bli involvert, sammen med Bane NOR, for evaluering av piloten. Dette vil danne grunnlaget for en beslutning  på konsept og designløsning, og om produktet skal utvikles videre og klargjøres for produksjon og implementering på Ruters øvrige knutepunkter. 

Prosjektet er spent på mottakelsen Landemerket får fra omverden. Landemerket skal bidra til å synliggjøre viktige knutepunkter - men det er også et mål at det skal bli godt likt, rent estetisk. 

Pilot på Helsfyr, klar til kundetesting
Pilot på Helsfyr, klar til kundetesting