• REBRANDING/ VISUELL IDENTITET

  TV 2

  GRAFISK DESIGN

 • LANDEMERKE FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

  RUTER

  INDUSTRIDESIGN

 • STASJONSHÅNDBOK

  SPORVEIEN

  PROSSESSLEDELSE/ INDUSTRIDESIGN/ GRAFISK DESIGN

 • MOBIL PLATTFORM/ APP-UTVIKLING

  BANE NOR

  DESIGN RESEARCH/ UX-DESIGN/ GRAFISK DESIGN

 • KUNDEINFORMASJONSSYSTEM

  BANE NOR

  INFORMASJONS-,  UX-, OG GRAFISK DESIGN/ DIGITAL UTVIKLING

Prosjekter

Rebranding av TV2

BOLD NORGE (2020)

Bold hadde fått oppdraget med å utvikle en ny visuell identitet for TV2.  Identiteten skal bidra til økt merkevarebevissthet eksternt, og bygge kjennskap, kunnskap og forståelse om TV2, deres samfunnsoppdrag og rolle i samfunnet. Min rolle var prosjektledelse av rebranding-prosjektet fra byråsiden, på oppdrag fra Bold.

Kundeinformasjonssystem i jernbanen

BANE NOR (2016-2019)

Utvikling og innføring av digitalt trafikkinformasjonssystem (“KARI”) på alle landets stasjoner. “KARI” er et automatisert system som gir mer presis informasjon enn de gamle manuelle systemene. Ny informasjonsdesign med flere opplysninger enn tidligere, bedre lesbarhet (fonter, farger, kontraster), og fremfor alt tydeligere avviksinformasjon. Høyttalermeldinger på norsk og engelsk gis med “digital stemme”. 

Landemerke for kollektivtrafikk

RUTER (2017-2019)

Utvikling av pilot på nytt landemerke som synliggjør viktige kollektivknutepunkter og terminaler. Dette var tidlig prototyping på Helsfyr T/knutepunkt, som et første ledd i en designutviklingsprosess, for å høste læring om  et nytt skiltproduktet før det eventuelt ferdigstilles og rulles ut i hele regionen.  

Anskaffelse av rammeavtaler

BANE NOR (2019)

Prosjekt- og prosesslederansvar for anskaffelse av parallelle rammeavtaler knyttet til merkevarestrategi, designledelse og markedskommunikasjonsutvikling i Bane NOR.

App med togtider: “NÅ!”

BANE NOR (2015-2018)

 «NÅ» er en operatøruavhengig sanntidsapp som gir umiddelbar status på alle togavganger og ankomster fra alle stasjoner i hele landet.
Visningen er den samme som på skjermene på stasjonen. Når app´en åpnes, vises avgangene og ankomstene fra de stasjonene for de togene som er relevante for brukeren. «NÅ» er tilrettelagt for blinde og svaksynte med bla. innlesnings- og opplesningsfunksjoner. 

Wayfinding – Skiltprogram til T-banen i Oslo

RUTER OG SPORVEIEN (2009 – 2012)

Informasjons-, grafisk-, og industridesign av skiltprogram/ wayfinding for T-banen, inkludert sikkerhetsskiltings-program. Skiltprogrammet brukes som verktøy for  planlegging, produksjon og implementering av skilt på T-banestasjoner. Men viktigst av alt – det skal bidra til å gjøre det enkelt å reise trygt med T-banen og ta seg videre i kollektivnettet eller frem til bestemmelsessted – for alle. Prinsipper for lesbarhet og inkluderende design ligger til grunn for programmet. 

Parkeringsapp

BANE NOR (2015-2017)

Utvikling, produksjon og lansering av parkeringsapp til togreisende som ønsker å parkere ved stasjonene. Med parkeringsappen kan man betale for parkering av bil, eller få tilgang til et sykkelhotell for trygg parkering av sykkelen.
App´en er et ledd i Bane NORs strategi om å bidra til trafikkvekst gjennom gode, trygge og kundevennlige stasjoner og knutepunkter.

Stasjonshåndbok for T-banen

SPORVEIEN (2014-2019)

Stasjonshåndboken til Sporveien er en  videreføring av arbeidet med utvikling av «Metrostandard» og en konsekvens av konkurranseprosjektet «Urban Nature», nytt stasjonskonsept.  Håndboken er en veileder for prosjektering, oppgradering og vedlikehold av T-banestasjoner i Oslo. Boken er utformet som en digital mal  Sporveien selv kan drifte, slik at håndboken kan holdes levende og oppdatert.  

Wayfinding i T-banen – Linjekart

RUTER OG SPORVEIEIN (2015)

Informasjons-, grafisk-, og industridesign av retningsbekreftende linjekart. 
Linjekartene plasseres ved veivalg på stasjonene på fellesstrekningen for å gi utdypende informasjon om traséen for hver reiseretning. Informasjonen er avgjørende for å være i stand til å velge riktig plattform der man har flere linjer som følger ulike traséer inn og ut av Oslo sentrum. 

Industridesign benker og avfallsbeholdere

SPORVEIEN (2017-2019)

Videreutvikling av  benker og avfallsbeholdere. Industridesignprosess med uttesting av driftspersonell. Resultat:
– Flere innfestingsløsninger for benker – for vegg for montering på midtplattform.
– Testing av materiale til sitteflaten på benkene.
– Optimalisert avfallsbeholder for elementvegg til lehus.
– Funksjonsbeskrivelse for innkjøp av standard  frittstående avfallsbeholdere. 
Løsningene er dokumentert i Stasjons-håndboken, versjon 5.0

Retningslinjer for fasadeskilting av T-banestasjoner

RUTER OG SPORVEIEN (2014-2015)

Sporveien Oslo AS og Ruter AS har som mål å markedsføre og tydeliggjøre stasjonene i bybildet. For å oppnå dette, ble skiltprogrammet her supplert med retningslinjer for skilting av inngangspartiene (også reklame).
Retningslinjene er et verktøy for skiltplanleggere, leietakere, kommersielle aktører, arkitekter eller andre som utformer eller påvirker T-banens inngangspartier. 

Fasadeskilt Nationaltheatret stasjon

RUTER OG BANE NOR (2015)

Felles inngangsskilt på Nationaltheatret  stasjon for T-banen og jernbanen. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Bane NOR. Et  kompromiss mellom to skiltprogrammer for å unngå å lage et “lappeteppe” av forskjellige profiler. Med kundens behov i fokus prøver skiltene å si:
Dette er Nationaltheatret stasjon, og hvis du går inn denne inngangen kommer du til tog, flytog og T-bane retning øst”.  Og det er det brukeren er opptatt av.  Satt opp som ett skilt, med trespile-element i Kebony, ble inngangen helhetlig,  informativ og innbydende.

Trafikantinformasjons- og designprogram (TID)

RUTER (2009-2012)

Designansvarlig for utviklingsprosjektene i Trafikantinformasjons- og designprogrammet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
– Anskaffelsesprosesser/finne byråe
– Gjennomføring av designutviklingsprosjekter
– Utvikling av felles piktogrambibliotek med Vy og Bane NOR
– Skilting av 17 stasjoner langs Holmenkoll-banen til Ski VM (2011)
– Servicepunkter på Jernbanetorget T, Nationaltheatret T, Majorstuen T, Aker brygge og Ruters kundesenter (tidl. Trafikanten
– Retningslinjer for interiør, innvendig og utvendig merking av transportmidler.
– Ruters designmanual

Digitale læringsressurser til skolen

ASCHEHOUG UNDERVISNING (2014-2016)
 • Utvikling og produksjon av felles interaksjonsdesign og designprinsipper for forlagets digitale læringsressurser. 
 • Utvikling av filmnettstedet «iPraksis» versjonert til 17 språk
 • DesignPilot-prosjekt “Eksamenstrening”
 • Nytt designspråk for Aschehoug Undervisning 
 • Web-analyse for forlagets nettsteder; forprosjekt

Ny profil til nytt selskap

RANOLD (2017)

Navn og visuell identitet
Design og produksjon av ny profil på aktuelle flater 
Messeutstyr
Webdesign- og utvikling
Design guide

Ny profil til start-up

DAR Technology by Innowell Solutions (2017-2019)

Navn og visuell identitet
Produktlogoer
Design og produksjon av ny profil på aktuelle flater 
Webdesign- og utvikling
Design guide

Revitalisering av visuell profil

VESTRE (2005-2007)

Justering og bygging av en sterkere profil for Vestre. Utvikling av solid inspirasjonsbok , med  presentasjon av miljøer, produkter, produktdesignere og -detaljer, med fokus på å  få frem de opplevelser man kan ha ved bruk av Vestres produkter. Et internasjonalt uttrykk som viser at Vestre er tilstede mange steder i verden. Applisering og uttak av profil på aktuelle flater, blant annet redesign og videreutvikling av

Postadresse

CBH prosjekt- og designledelse AS
Hellvikstrand 49
1459 Nesodden

Besøksadresse

Sentralen / So Central
Øvre Slottsgate 3, 5 etg.
0157 Oslo

© Designledelse. All rights reserved.