Navn, grafisk profil og websider til selskap med internasjonalt nedslagsfelt

Ranold.

Flow matters

 

 

 

Kunde

Ranold AS

Bransje

Avansert​ ​strømningsmodellering​ ​og​ ​prosesskontroll

Samarbeidspartnere

Designsentralen

Dato

Mars - oktober 2017

Våre tjenester

  • Navneutvikling
  • Logo og designspråk
  • Designguide
  • Nettside
  • Uttak ny profil på aktuelle flater og kanaler

Problemstilling

Introduksjon
Acona​ ​Flow​ ​Technology​ ​(AFT)​ ​ble​ ​startet​ ​i​ ​2006​ ​av​ ​Trygve​ ​Rinde​, ​som​ ​en​ ​egen​ ​enhet​ ​under konsernparaplyen​ ​Acona.​ ​​Etter​ ​en omstruktureringsprosess​ ​ble​ ​​AFT​ ​​fra​ ​1.1.2017​ ​overtatt​ ​av​ ​de ansatte i selskapet. Det var behov for å etablere en ny visuell identitet, med nytt navn, grafisk profil og et designspråk. Acona Flow Technology tok kontakt vinteren 2017 for å få hjelp til re-branding i forbindelse med at forretningsområdet skulle løsrives ra konsernstrukturen til Acona og etableres som et eget selskap.

Selskapet tilbyr avanserte​ ​matematiske utregninger,​ ​modelleringer,​ ​simuleringer​ ​og​ ​råd​ til et​ ​bredt​ ​spekter​ ​av​ ​bransjer. Selskapet har internasjonalt nedslagsfelt.

Utfordring
Bevare troverdigheten som det fortsatt beste og mest spesialisert​ ​kompetansesenter​ ​for​​ ​avansert​ strømningsmodellering​ ​og​ ​prosesskontroll. Det nye selskapet ønsket også å profilere selskapet overfor ​andre​ ​bransjer​ ​enn​ ​olje-​ ​og gassektoren, noe løsrivelsen fra Acona gir større muligheter for.

Tilnærming
Vår tilnærming til denne forespørselen var å sette sammen et tverrfaglig team med høy håndverksmessig standard. Line Hagen (designer, Blueroom Designstudio) og Thomas Karlsen (rådgiver branding og webdesign, Karlsen-JA), ble innhentet til å løse oppgaven sammen med Camilla Block Hellum (design- og prosjektleder). Deretter designet vi en effektiv og målrettet prosess, hvor designkriterier for nytt selskapsnavn og ny grafisk profil ble etablert, i tett samarbeid partnerne selskapet; en viktig bevisstgjøringsprosess forankret i selskapets forretningsidé og -plan.

Takk for veldig godt utført jobb.
Re-brandingprosessen ble styrt svært godt frem til et resultat vi er veldig godt fornøyd med. Vi fikk verdifull help til å formulere vår visuelle profil sammen med prosessen med nytt navn. Et godt sammensatt team leverte imponerende resultater for oss. Vi har valgt å gå videre med det samme teamet i vårt datterselskap. Ser frem til resultatet her også...

Trygve Rinde, CEO | MSc MBA, Ranold AS

Logo

Visuelle grunnelementer

Digitale maler

Microsoft maler

Rapportmaler

Visittkort

Konseptet

Navnet
Navnet som ble valgt var Ranold. Med sin fonetiske klang mot «Reynold» har navnet en klar henvisning til Reynoldstall, som er en kjent størrelse innen matematikken. Med henvisning til kjent begrep i bransjen var ønsket å knytte assosiasjon til relevant bransjebegrep og selskapsnavn for å bygge top of mind.

Den visuelle profilen
Selskapet fungerer​ ​som​ ​et​ ​bindeledd​ ​mellom​ ​forskning​ ​og​ ​drift, og ​leveransene​ ​er​ ​operasjonelle​ ​og​ ​skal ​direkte tas i​ ​bruk av​ ​​​industrien.​ ​ Begrepene “Smarte”​, ​“Fokuserte” og «Jordnære» oppsummerer det ønskede etterlatte inntrykket og ligger til grunn for den grafiske profilen.

Smarte: Fordi Ranold er gode på å presentere det kompliserte enkelt. Gulfargen ble valgt fordi den er en kjent farge fra bransjen som brukes til sikkerhet og varsling. Gulfargens bruksområde kan forsterke budskapet der den brukes i kommunikasjonen fra Ranold.

Fokuserte: Fordi de jobber målrettet mot å gi konkrete operasjonelle råd. Punktum etter navn for fokus, sikker, integritet.

Jordnære: Partnerne i Ranold ønsket å kommunisere høy kompetanse med et solid akademisk fundament i bunnen, hvor utøvelsen er operasjonell og praktisk/jordnær. Bruk av dyp blågrønn og en myk font skal understreke dette.

Avansert​ ​strømningsmodellering​ ​og​ ​prosesskontroll

Resultatet

Symbolet er solid og gir profilen både tyngde og modernitet. Logoen er dynamisk og kan brukes på ulike vis, i tillegg er det utviklet grafsike grunnelementer som brukes til å beskrive Ranold sine tjenester ved å fylles med bilder, ikoner, farger, mønster osv.

Symbol og navnetrekk er fast og skal ikke endres, men logosystemet og profilen har derimot en stor grad av fleksibilitet for å sikre at kommunikasjonen blir tydelig på ulike flater

I tillegg til retningslinjer for farger og typografi består profilen av visuelle tilleggselementer som forsterker merkevaren. Visuelle grunnelementer som grafisk bord bestående av et teknisk utrykk kombinert med organiske linjer. og fargede sirkler og sirkler med innhold kan brukes som grafisk element på ulike flater.