BOLD NORGE/ NoA

Rebranding av TV 2

Utarbeidelse av utviklings- og implementeringsplan

KUNDE

BOLD NORGE AS

Dato

Februar - November 2020

Bransje

Massemedier/ TV

Samarbeidspartnere

Marianne Eskeland, Leder for profil og design, TV 2
Monica Sawicz, Profilansvarlig, TV 2

Team fra Bold Oslo og Stockholm ledet av:
Roar Sager, Kreativ leder
Hanne Rognstad Østenfor, Rådgiver
Camilla Block Hellum, Prosjektleder

VÅRE TJENESTER

  • Prosjekt- og prosessledelse
  • Prognoser, budsjettering, organisering
  • Design av prosjektrigg, utviklingsprosess og forankringsplan
  • Koordinering av designteam og interessenter
  • Oppfølging av leveranser, økonomi og fremdrift

Oppdraget

Mitt bidrag i prosjektet var å få på plass en god "prosjektrigg" for å sikre en vellykket prosess i og etter prosjektperioden.

Med bred involvering fra TV 2s interne fagmiljøer ble det utarbeidet en langsiktig plan for utvikling av merkevaren. Ambisjoner, rammer, organisering og prosess; - hva skal lages og av hvem, på hvilken måte, hvem skal involveres og beslutte, og til hvilken pris? 

Alle deler av den omfattende rebrandingprosessen ble grundig planlagt, i tett samarbeid med en faglig sterk ledelse fra TV 2 - og et solid team fra Bold Scandinavia. 

Resultatet

Mitt oppdrag strakk seg frem til grunnelementene i TV 2s nye tool-box for ny visuell identitet var på plass. TV 2 offentliggjorde den nye logoen i januar 2021. Men den nye proflen er mye mer enn en ny logo! Logoen er bare ett av mange elementer og designgrep i et helhetlig og fremtidsrettet program, som er forankret i selskapets verdier og behov. Designprogrammet gir gode verktøy og faglig veiledning til bruken av design,  der målet er at den nye profilen skal bidra til å løfte hele TV 2 som merkevare. I løpet 2021 vil TV 2s nye visuelle identitet lanseres i linære og digitale kanaler og oppleves i sin helhet av publikum.

Camilla har vært en uvurderlig bidragsyter i forbindelse med rebrandingen av TV 2.
Hennes erfaring, pragmatiske tilnærming og konstruktive innstilling har skapt et solid
prosjektfundament som vi har nytt godt av i den videre implementeringsprosessen.
Om ikke DET så kanskje ETT av de mest omfattende og komplekse rebranding-prosjektene i
Norge gjennom tidene krever helt spesielle egenskaper av de involverte. Og her har Camilla spilt en viktig rolle."

Marianne Eskeland | Leder profil og design, TV 2