DESIGN MANAGEMENT

DESIGN THINKING - AND DOING!

Strukturert tilnærming  til og gjennomføring av innovasjonsprosjekter og kreative prosesser
i din organisasjon

Jeg hjelper oppdragsgivere i å samkjøre design med de forretningsmessige målene. Sammen kan vi tydeliggjøre de strategiske prioriteringene, øke kreativitetsnivået, definere sluttbrukerperspektiver, generere effektive designbriefer og samarbeide med de rette designerne, slik at din bedrift lykkes.

Som uavhengig rådgiver, ikke et designbyrå, har jeg ingen forhåndsbestemt interesse i hvilke  designtjenester som er nødvendig. Mitt mål er at mine oppdragsgivere oppnår resultater og får størst mulig avkastning på investeringen. 

Camilla Block Hellum /Founder & Design Manager

Hva en Design Manager gjør:

 • Avklarer strategiske forretningsmål og planer
 • Definerer målgruppeperspektiv
 • Evaluerer bruken av design 
 • Identifiserer muligheter for forbedring og innovasjon
 • Etablerer og gjennomfører designdrevne prosesser
 • Prioriterer og bestiller de rette designprosjektene
 • Utarbeider effektive designbriefer
 • Rådgir i søken etter de rette samarbeidspartnerne 
 • VISUELL IDENTITET
 • WAYFINDING
 • DIGITALISERING
 • APP-/WEBDESIGN
 • INDUSTRIDESIGN
 • TJENESTEDESIGN
 • INFORMASJONSDESIGN
 • GRAFISK DESIGN
 • ANSKAFFELSER
 • ØKONOMISTYRING 

Prosjekter

 • TV 2

  Rebranding av TV 2
 • Ruter

  Industridesgn av landemerke
 • Stasjonshåndboken

  Prosessledelse, innhold og design
 • DAR Technology

  Navn, visuell identitet og merkevareplattform
 • Vestre

  Revitalisering av profil
 • Ranold

  Navn, visuell identitet og merkevareplattform
 • Aschehoug undervisning

  Filmnettsted på 17 språk
 • Ruter

  Digital designmanual
 • Wayfinding

  Skiltprogram og nye prinsipper for veivisning i T-banen
 • Ruter

  Universell utforming
 • Ruter

  Visuell identitet
 • Ruter

  Felles piktogrambibliotek med jernbanen
 • Ruter

  Interiør, merking av buss innvending og utvendig
 • Ruter

  Fasadeskilting på Nationaltheatret stasjon

  KUNDER

  Hva sier kundene?

  "Dedikert og dyktig prosjektleder som har inngående forståelse av hva som skal til for å sikre nødvendig involvering og fremdrift, samt teft til å fange opp relevante risikomomenter. Ansvarsfull. Meget gode kommunikative evner."

  Marina Heyerdahl, Leder Operativ kundeinformasjon, Ruter As

  Bærekraft og samfunnsansvar

  Med bransjeerfaring fra samferdsel og utdanning, og en bevissthet i industridesignprosjekter på at alt som lages skal være bærekraftig, ønsker CBH å bidra til 2 av FNs 17 mål:

  FNs bærekraftsmål
  Mål #9

  Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

  Mål #12

  Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

  Postadresse

  CBH prosjekt-
  og designledelse AS
  Hellvikstrand 49
  1459 Nesodden

  Besøksadresse

  Sentralen
  SoCentral
  Øvre Slottsgate 3, 5. etg.
  0157 Oslo