ROM FOR DESIGN

TJENESTER

Designledelse sørger for utvikling av nyskapende resultater.
Resultater som bidrar til bedre brukeropplevelser,  økt samfunnsnytte og høyere inntjening.  

DESIGN MANAGEMENT

På kundens side

Innovasjons- og designprosesser kan fremstå som forvirrende, uoversiktlige og risikofylte. Designledelse bidrar til forutsigbarhet og kontroll i prosjektene. 

Med en godt designet prosess, de rette menneskene involvert til rett tid, gode verktøy og rett metodikk, kan fokus legges på å skape gode løsninger. Dette er det verktøy for!

Design Management is the business side of design. Design Managers need to speak the language of the business and the language of design.
Kilde: Wikipedia

Tjenester

Vellykkede utviklingsprosjekter krever langsiktighet, tålmodighet og evne til å jobbe på strategisk, taktisk og operativt nivå - ofte samtidig.

 


DESIGNLEDELSE

Design og ledelse av prosesser som gir rom for design:
  -Designstrategi, designmål og designkriterier
  -Metodikk og verktøy for research og design
  -Integrere designprosessen i organisasjonen

 

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektøkonomi og fremdrift
Lede samarbeid og koordinering 
Bindeledd mellom utviklermiljøer, interne og eksterne interessenter/samarbeidspartnere

GJENNOMFØRING

Idéer og skisser får sin virkelige verdi først når de settes ut i livet. CBH følger prosessen helt i mål frem til og med realisering:
 -Teknisk utvikling/programmering og produksjon
 -Kommunikasjon/lansering
 -Implementering i organisasjonen/selskapet

INFORMASJONSDESIGN

Strukturering, forenkling og tilrettelegging av informasjon så den blir lett å tilegne seg:
 -Skiltprogrammer (wayfinding)
 -Bruksanvisninger
 -Kartinformasjon
 -App- og webdesign

BRANDING OG IDENTITET

Designbrief
Navnutvikling
Grafisk profil
Designspråk
Designstandarder og verktøy til daglig bruk 

DIGITALE KANALER

Kommunikasjonsplattform, visuell og verbal
Interaksjonsdesign
Utforming av budskap/tekst
Utforming av visuelt uttrykk (foto og grafisk design)
Dataflyt, programmering, 

FINNE RETT KOMPETANSE

Alle prosjekter er unike, og hvem som blir satt på oppgaven er avgjørende for om resultatet blir vellykket. Oppdragets karakter og størrelse vil ligge til grunn for valg av samarbeidspartnere. Kjennskap til personer, deres tilnærming og metodikk er viktig for å kunne ta det rette valget.  Her kan CBH bidra med sin erfaring og sitt nettverk. 
"People buy from people"

 

ANSKAFFELSER

Profesjonell innkjøper av designtjenester:
 -Skrive anbud ved offentlige anskaffelser
 -Utarbeide evalueringskriterier
 -Evaluere og vurdere tilbud og leverandører
 -Gjennomføre kontraktsforhandlinger

ØKONOMISTYRING AV BYRÅ

Å styre et byrå krever et realistisk grunnlag for å lede mot ønskede resultater. Jeg kan bistå med rutiner for:
 -Kalkyler og budsjettering
 -Kontrakter og avtaler
 -Planlegging og trafikkering
 -Inntektsprognoser og rapportering

The hard truth about innovation:
It´s one part CREATIVITY and one part DICIPLINE

Kilde: Harvard Business Review